Styret

Medlemmer i styret:

  • Mai-Lill Ibsen (styreleder)
  • Anne Breiby (nestleder)
  • Johan Fredrik Dahle    
  • Trond Ellingsen 
  • Christine Lundberg Larsen
  • Einar Westby
  • Kristine Bugge Owe (ansattevalgt styremedlem)  

  • Ronny Karlsen Ahlberg (ansattevalgt observatør)