Meny

Produkter

Våre poliser er for norske selskaper som selger sine varer
og tjenester i Norge og i utlandet på kreditter inntil 2 år.

KREDITTFORSIKRING

Kredittforsikring er en porteføljeforsikring som dekker alt eller deler av kredittsalget din bedrift har til dine kunder. Produktet dekker tap på fordringer uansett om årsaken er kommersiell risiko (konkurs, insolvens, betalingsuvilje) eller politisk risiko (for eksempel krig, indre uroligheter og manglende valutaoverføringer som følge av politiske tiltak i kjøperlandet osv.).

 

SINGLE RISK

Single Risk produktet dekker en eller flere leveranser under én kontrakt, til en kjøper. Under Single Risk produktet kan vi avdekke din risiko både før og etter levering. Dvs. man kan få vanlig kredittforsikringsavdekning og/eller førleveringsrisikoavdekning.