Personvernerklæring for GIEK Kredittforsikring

1. Personvernerklæring

GIEK Kredittforsikring AS, org. nr. 982602963, («GK») tar personvern på alvor. GK er et heleid selskap av Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til hvordan vi ivaretar dine personopplysninger, samtidig som vi beskriver hvordan du kan forholde deg til vår behandling av dine personopplysninger. Dine data skal være trygge og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen.

Denne erklæringen er utarbeidet iht. EUs nye forordning om personvern (GDPR). Personvernerklæringen forklarer hvordan GK samler inn og bruker personopplysninger fra deg ved registrering og bruk tilknyttet GKs produkter, systemer og nyhetsbrev, heretter samlet omtalt som «Tjenestene».

GK har inngått databehandleravtaler med sine tjenesteleverandører. GK er også behandlingsansvarlig for håndtering av dine data hos sine tjenesteleverandører.

2. Formålet med behandlingen

GK behandler personopplysninger om deg til tre overordnede formål:

Formål 1.
For å kunne levere og tilpasse kundekommunikasjonen med din arbeidsgiver

Formål 2.
For å opprettholde og videreutvikle Tjenestene. 

Formål 3.
For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av nyhetsbrev og annen informasjon som vises eller sendes til deg.

Nærmere om formål 1):
GK behandler dine personopplysninger for, på denne måten, å kunne tilby våre kunder og deg Tjenestene og oppfylle de kundeavtaler vi har. Dette inkluderer for eksempelvis å gi deg tilgang til kundeportal og gi deg tilgang til å administrere kundeforholdet, fakturere/purre på betalinger samt å informere deg om sentrale forhold knyttet til ditt selskaps kundeforhold eller GKs tjenester.

Nærmere om formål 2):
GK bruker opplysninger om deg til å sikre en best mulig og fortrolig brukeropplevelse, samt for å lære mer om hvordan vi kan og bør utvikle våre tjenester. 

Nærmere om formål 3):
GK bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon og markedsføring i tradisjonelle kanaler som epost, SMS, brev og digitale medier, med mindre du har meldt deg av slik kommunikasjon eller på annen måte trekker ditt samtykke om slik behandling til oss.

3. Samtykke til behandling av personopplysninger

GK bruker informasjon som vi samler fra egne og tredjeparters informasjonskapsler, sporingspiksler og annen lagringsteknologi som er integrert i Tjenestene. 

Når du går inn på og tar i bruk Tjenestene, samtykker du til at GK behandler opplysninger om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen. Ditt samtykke til personvernerklæringen gir GK grunnlag for slik behandling i henhold til personopplysningsloven.

GK verken kan eller vil behandle andre personopplysninger om deg enn dem som uttrykkelig angis i denne erklæringen.

4. Opplysningene som behandles

Opplysninger som behandles om alle som bruker Tjenestene; dersom du registrerer deg som kunde eller bruker av Tjenestene, vil eventuell lagret informasjon som nevnt i punktene over bli knyttet til ditt kundeforhold eller din bruker.

Vi behandler de opplysningene du selv oppgir til oss i forbindelse med ditt kundeforhold eller din bruker, som for eksempel:

  • Navn på kunde, «din» Arbeidsgiver
  • Navn
  • Mobilnummer
  • Epostadresse

5. Hvor opplysningene hentes fra

GK behandler personopplysninger om deg som du selv eller din arbeidsgiver, som kunde, oppgir til oss i forbindelse med for eksempel; kontaktskjema, nyhetsbrev, skjema til klageorgan, arrangements påmeldingsskjema, søknadsskjema for produkter og kundeportal.

Når du skal abonnere på nyhetsbrev hos oss, trenger vi å registrere ditt navn og epostadresse.

Hvis du tar kontakt med oss via nettsider eller andre kanaler, trenger vi å registrere din kontaktinformasjon samt navn og epostadresse for å kunne svare deg.

Om du fyller ut søknadsskjema for en eller flere av våre tjenester, har vi behov for navn på din arbeidsgiver, ditt navn, epostadresse og mobil. Disse opplysningene vil kun bli benyttet til å utfylle bestillingen.

Våre nettsider benytter informasjonskapsler («cookies»). Disse lagres på den enheten du benytter og brukes til å huske handlinger og dine preferanser på nettstedet til ditt neste besøk på nettstedet. Vår policy i forhold til slike kapsler er at det ikke lagres informasjon som kan identifisere deg som person.

Du kan endre nettleserens innstillinger ved å velge å avvise lagring av informasjonskapsler eller kreve samtykke før lagring av ny informasjonskapsel. Innstillingen er å forstå som at du samtykker dersom du uttrykker aksept for bruk av informasjonskapsler. Dette gjelder også dersom nettleser er forhåndsinnstilt til aksept.

6. Vårt forhold til tredjeparter

Behandling av opplysninger på vegne av GK
For å kunne levere Tjenestene til deg, bruker GK flere tjenester levert av tredjeparter. Dette innebærer at enkelte av disse tredjepartene behandler opplysninger om deg på våre vegne.

Når tredjeparter behandler personopplysninger på vegne av GK, vil vi regulere dette i databehandleravtaler som igjen sørger for at dataene er trygge og ikke brukes til andre formål enn de GK har gitt eksplisitt uttrykk for.

Øvrig behandling av opplysninger av tredjeparter
GK bruker også tjenester levert av tredjeparter som bruker informasjon om GKs brukere uten å knytte slik informasjon til deg som enkeltperson.

GK knytter ikke informasjonen fra nevnte tredjepartstjenester til din person, og har implementert disse med hensyn til ditt personvern. Dersom du har egen brukerkonto hos nevnte tjenesteleverandører og er innlogget på slike brukerkontoer når du bruker Tjenestene, kan disse tjenesteleverandørene i enkelte tilfeller kunne knytte informasjon om din bruk av Tjenestene til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er tjenesteleverandøren behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder.

GK opplyser at aktiv interaksjon med slike tjenester, for eksempel ved å trykke på annonser og lenker, kan lede deg til nettsteder/applikasjoner/tjenester som eies av andre enn GK. I slike tilfeller gjelder egne vilkår, og ikke GKs. 

7. Sletting og arkivering av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet, kryptert eller anonymisert.

Dersom du har spørsmål eller kommentar til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på gdpr@giekkreditt.no

8. Dine rettigheter

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gitt etter denne personvernerklæringen eller på annen måte til GK. Slik tilbaketrekking gjøres ved å gi beskjed til GK som vist over. 

Du kan også kontakte GK på samme måte dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger GK har lagret, dersom du ønsker å få disse opplysningene slettet eller rettet. 

Du har i tillegg rett etter personopplysningsloven til å be om innsyn i eller korrigering og sletting av dine personopplysninger, eller begrensning av behandlingen som gjelder deg. I tillegg har du etter personopplysningsloven rett til å protestere mot behandlingen vi foretar. Du har rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

9. Sikkerhet

GK har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Det er trygt å bruke Tjenestene.

10. Gyldighet

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i juni 2018, og er gyldig fra dette tidspunktet og inntil videre.

11. Kontaktinformasjon

GIEK Kredittforsikring
Postboks 1341 Vika,
0113 Oslo
Telefon: + 47 46 87 20 00