Finansinstitusjoner

GIEK Kredittforsikring har flere produkter som kan avlaste bankens risiko. Felles for disse produktene er at de er designet for å løse et likviditetsbehov hos kundene.

Våre produkter gir sikkerhet slik at banken har mulighet til å øke finansieringen til kundene. Alle våre produkter kan benyttes til dette formålet. I tillegg til våre tradisjonelle produkter Kredittforsikring og Kontraktsforsikring har vi utviklet to nye produkter for å møte behovet til våre samarbeidende banker/finansinstitusjoner; Kredittforsikring med førlevering og Leverandørfakturafinansiering.

Nedenfor har vi beskrevet hvordan våre produkter kan benyttes for å bedre likviditeten til bedrifter i samarbeid med banker/finansinstitusjoner.

Fordringsfinansiering

En kredittforsikring kan brukes som sikkerhet når banken ønsker å finansiere kundefordringer. 

Tradisjonelt har det vært factoringselskapene som har benyttet denne muligheten. Nå ser vi at banker også benytter kredittforsikring som sikkerhet ved utkjøp under enkeltkontrakter, eller for utkjøpsavtaler som dekker hele porteføljer.

Med en kredittforsikring i bunnen vil banken være sikret 90 % av fakturaverdien dersom kjøper misligholder sine forpliktelser. 

Det er stort sett bankens kunde som tegner kredittforsikringsavtalen hos oss og administrerer avtalen. Banken står oppført som panthaver og vil dermed ha krav på en eventuell utbetaling. 

En tradisjonell kredittforsikring dekker fakturaverdien etter en vare er levert. Nå har vi utviklet et nytt produkt Kredittforsikring med førlevering. Dette produktet dekker fakturaverdien fra bekreftet ordre er mottatt. Dette gir banken mulighet til å finansier fakturaen allerede ved ordrebekreftelse. Dette er verdifullt for kunder som har behov for kapital i produksjonsperioden.

Les mer under Produkter

Finansiering og forsikring av leverandørfakturaer

Vi ser en økende tendens til at bedrifter ønsker å utsatte betaling av leverandørgjeld, slik at forfall matcher bedre med innbetalinger av kundefordringer. Dette kan gjøres gjennom Supply Chain Finance programmer som tilbys av bankene eller gjennom leverandørfakturafinansiering.

Supply Chain Finance (SCF)/Reverse factoring

Supply Chain Financing / Reverse Factoring fokuserer på hvordan hele verdikjeden best mulig kan finansieres, ved at kreditteksponeringen vris mot den mest solide parten i forholdet kunde- leverandør. Banken kjøper ut fordringene som underleverandør har mot kunde, og gir kunde utvidet betalingsfrist. GIEK Kredittforsikring forsikrer bankens eksponering mot kunde. For banken betyr forsikringen at mindre kapital må holdes av / mer risikoevne / høyere kredittramme kan innvilges

Leverandørfakturafinansiering

Leverandørfakturafinansiering er en forenklet versjon av SCF. I en slik ordning vil banken betale bestemte leverandørfakturaer for kunden. Banken utsteder deretter et lån til kunden på tilsvarende beløp. Lånet har lengre løpetid enn den opprinnelige leverandørfakturaen.
Leverandørfakturaforsikring er designet for å sikre bankens finansiering i begge disse tilfellene. Banken vil få dekket 90 % av verdien på leverandørfakturaene dersom bankens kunde misligholder sine forpliktelser. Det er banken som tegner avtalen hos oss og som administrerer avtalen.

Vil du vite mer om samarbeidsmuligheter – ta kontakt med oss.