Panthaverportal

INNLOGGING TIL PANTHAVERPORTALEN  Trykk her

GIEK Kredittforsikring sin Panthaverportal er tilgjengelig for alle som banker og/eller finansinstutisjoner som har pant i GIEK Kredittforsikrings forsikringsavtaler.

I Panhaverportalen vil du på alle Forsikringsavtaler og Poliser du har pant i, få full oversikt over følgende, per kunde:

  • Alle Forsikringsavtaler og Poliser
  • Alle Kredittgrenser
  • Alle Mislighold og Erstatninger
  • Alle Innleverte salgsoppgaver

I prinsippet kan du se status på alt som din kunde har gjort i kundeportalen til GIEK Kredittforsikring. Men du er selvfølgelig alltid velkommen til å ringe oss om du ønsker det.

INNLOGGING TIL PANTHAVERPORTALEN  Trykk her